Общи условия

Фирма Bulgaria Express се описва в Общите условия като фирмата превозвач!!!

1. Потребителите на неуниверсални пощенски услуги могат да се запознаят с настоящите общи условия във всеки пункт на фирмата, където са поставени на видно и достъпно място.

2. На електроннaта ни страница в интернет с адрес www.bgexpress.es са публикувани в електронен вариант.

3. С подписa си върху документите, които се попълват при приемането на пратките, потребителите приемат, че познават и са съгласни със съдържанието на тези документи, както и че приемат настоящите Общи условия и са съгласни със съдържанието им. 

4. Подписът трябва да е поставен собственоръчно върху хартиен екземпляр на документите.

5. В пощенските пратки е забранено поставянето на следните предмети и вещества:

6. Наркотични, упойващи, психотропни, силно действащи и отровни вещества.

7. Оръжие, взривни, запалителни или други опасни вещества или предмети.

8. Неприлични или противоречащи на нравствените норми предмети.

9. Предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота или здравето на служители на Куриера или на други лица, или могат да замърсят или да повредят други пратки и пощенски съоръжения.

10. Религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации.

11. Движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение или сертификат.

12. В куриерските пратки потребителите нямат право да поставят монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване, предмети, представляващи ценност за подателя, платина, злато, сребро, обработени или необработени скъпоценни камъни и други ценни предмети.                                            

13. Превозването на алкохол и цигари е абсолютно забранено, подлежат на конфискуване и фирмата превозвач не носи отговорност. Като клиента трябва да заплати цялата сума за услугата от преди конфискацията на стоките.

14. В случай на загуба при не обявена стойност и не заплатена застраховка на пратката, фирмата превозвач се задължава да изплати еднократно заплатената от клиента сума за куриерската услуга.Ако пратките са повече от една се заплаща само загубената пратка според килограмите и.

15. При обявена стойност на пратката (до 1000 евро) фирмата превозвач се задължава (в тридесет дневен срок от датата на подадената жалба) да изплати 80% от обявената сума само и единствено при заплатена застраховка от страна на изпращача!

16. При обявена стойност клиентът е длъжен да заплати 10% върху обявената от него сума до 1000 евро.

17. Фирмата превозвач не носи отговорност за повредени чупливи пратки в китайски торби  и сакове!

18. Фирмата превозвач носи отговорност само за повредени чупливи пратки в кашон, надписан от клиента с надпис Чупливо.

19. Теглото на всички пратки се проверява при приемането им в централен склад на фирмата в Мадрид и при неточно попълнени килограми в товарителницата липсващите килограми се начисляват и разликата се заплаща като наложен платеж от получателя.

20. Пратки, на които един от размерите надвишава 60 см и реалното тегло е по-малко от обемното, се изчисляват по обем, както следва: височина по дължина по ширина в сантиметри, делено на 6000. Ако реалното тегло е по-голямо, се тарифира по него!

21. Срок за доставка (между 7 и 10 работни дни) на пратките е както следва в графика на фирмата от датата на тръгване, а не от датата на вземане от наш пункт или адрес.

22. При неопакована пратка фирмата не носи отговорност за нейното състояние.

23. При загуба или повреждане на пратка от посредническа куриерска фирма Bulgaria Express не носи отговорност.Като клиента трябва да се обърне към въпросната фирма с оказване на пълно съдействие от наша страна.

24. При грешно написани данни или липса на такива (Имена,телефон или адрес на получателя) фирмата превозвач не носи отговорност за срока на доставка.